در زمینه های زیر پروژه می پذیریم:


۱- تولید و ساخت مستند های کوتاه و بلند
۲- ساخت تیزرهای تبلیغاتی
۳- تولید برنامه های تلویزیونی
۴- ساخت فیلم های کوتاه، انیمیشن و موشن گرافیک